Professionals kunnen zich inschrijven voor het door de gemeente opgerichte Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst (CPOS). Beide partijen sluiten een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van het aanvraagproces zijn vastgelegd. De gemeente ‘beloont’ de professional/initiatiefnemer met een lager legestarief en - eventueel - een snellere procedure.

Binnen het CPOS is de professional verantwoordelijk voor het indienen van:

  • een correcte (concept)aanvraag voor een Omgevingsvergunning bouwen, kappen of slopen;
  • of een correct ingevulde QuickScan wanneer een bouwplan afwijkt van het Omgevingsplan.

Binnen het CPOS is er sprake van 2 categorieën professionals:

Categorie 1

  • Alle professionals die de CPOS overeenkomst hebben getekend;
  • de gemeente toetst elke ingediende aanvraag;
  • voordeel legestarief is van toepassing.

De professional die achtereenvolgend drie correcte aanvragen heeft ingediend en die ook door de gemeente zijn goedgekeurd, stroomt door naar categorie 2. Hij heeft zich, in de ogen van de gemeente, voldoende bewezen en krijgt het vertrouwen dat ook zijn volgende aanvragen correct worden ingediend.

Categorie 2

In deze categorie zitten de professionals die zich ‘bewezen’ hebben;

  • de gemeente toetst achteraf één van de drie ingediende aanvragen;
  • voordeel legestarief is van toepassing;
  • én reguliere aanvragen Omgevingsvergunning worden binnen 3 dagen geregeld.

Het staat de initiatiefnemer vrij zelf een professional te kiezen die hij wenst. De voordelen van het CPOS-systeem blijven hierdoor wel buiten zijn bereik.