De gemeente Staphorst kent verhoudingsgewijs veel inritten. Dit komt door de vele zogenaamde stegen die liggen in het beschermd dorpsgezicht. Verder bestaat er de behoefte om voor bedrijvigheid aparte inritten aan te leggen. Niet zelden is dit op hetzelfde perceel als ook de woonfunctie. Elke extra inrit op de openbare weg moet goed worden bekeken. Nut en noodzaak staan daarbij voorop, maar wordt afgewogen tegen aspecten als verkeersveiligheid, en ook erfinrichting (cultuurhistorie).

In dit informatiehuis treft u informatie aan over inritten. Doorgaans kan een vergunningsaanvraag snel tot duidelijkheid leiden. Ook kan contact worden gezocht met de ruimtecoach, zeker als zaken als erfinrichting ook een rol spelen.

Informatiehuis inrit