Wie gaat (ver)bouwen krijgt meestal te maken met welstand. Is het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend, in strijd met redelijke eisen van welstand? De criteria daarvoor staan in het gemeentelijke welstandsbeleid. De gemeente Staphorst heeft een dorpsbouwmeester benoemd die verantwoordelijk is voor de welstandsadvisering om samen met u de ruimtelijke kwaliteit van Staphorst te behouden en te bevorderen, zodat de leefomgeving voor de bewoners herkenbaar en aangenaam blijft.

Bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit van bebouwing is zowel de kwaliteit van de individuele gebouwen, als de kwaliteit van het totaalbeeld van de gebouwen in hun onderlinge samenhang. Daarnaast vormt de relatie van de bebouwing met tuin, erf en het landschap een belangrijke component.

Voor lang niet alle bouwactiviteiten is overigens een advies van de dorpsbouwmeester verplicht. Eenvoudige bouwaanvragen, zoals dakkapellen of bouwen in het achter gebied vallen veelal onder het ‘vergunningsvrije bouwen’ (landelijke regelgeving). Ook is het mogelijk dat de gemeenteraad delen van een gemeente welstandsvrij maakt.

Staphorst kent diverse niveaus van welstand, van globale tot gedetailleerde eisen. Sommige gebieden zijn welstandsvrij; dit betekent dat er van een welstandstoets geen sprake is. Voor sommige gebieden geldt een beeldkwaliteitsplan; dit betekent dat hier specifieke(re) welstandseisen zijn gesteld. Welk gebied en criteria voor uw plan van toepassing zijn staat in de gemeentelijke welstandsnota. Dit treft u aan in de kamer lokaal en regionaal beleid.

Informatiehuis welstand

Het proces rond het betrekken van ‘welstand’ (dorpsbouwmeester) bij aanvragen omgevingsvergunningen, al dan niet bij een vooroverleg/conceptaanvraag, is gewijzigd ten opzichte van het proces dat tot voor kort gebruikelijk was. Wij leggen meer verantwoordelijkheid bij u als initiatiefnemer. U kunt hierover meer lezen in de kamer ‘Proces’.

De gemeente Staphorst kent vele monumenten (Rijks- en gemeentelijk), een beschermd dorpsgezicht en karakteristieke panden. Om aanvragen voor deze panden in goede banen te leiden werkt de gemeente met een monumentencommissie en een lokale monumentenadviesraad. In de kamer ‘Proces’ leest u hierover meer.