Hier staat alle informatie die u nodig heeft voor het indienen van een correcte aanvraag voor een Omgevingsplan Activiteit (OPA), een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) of een wijziging van het Omgevingsplan. De informatie is onderverdeeld naar onderwerpen.

Elk onderwerp heeft zijn eigen 'Informatiehuis'. Door op het Informatiehuis te klikken, gaat u naar ‘binnen’. Elk huis heeft verschillende informatiekamers met specifieke informatie over gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid en regelgeving.