Informatiehuis Brandveiligheid

De Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) behandelt alleen complexe aanvragen. Wat complex is heeft de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) beschreven. In het Basistakenpakket Brandweer kunt u nagaan welke plannen door de VRIJ beoordeeld moeten worden.

De eisen voor nieuwbouw zijn hoger dan voor bestaande bouw. Het is daarom van belang om duidelijk aan te geven of het een nieuwbouwplan betreft of dat er sprake is van verbouw. Bij verbouw moeten de tekeningen van de bestaande situatie worden meegestuurd.

Bij complexe aanvragen is het aan te raden om in vooroverleg te gaan. In het kader van EPOS moeten de documenten omtrent brandveiligheid aan de voorkant van het proces worden overlegd. In het geval van een complexe aanvraag moet de CPOS professional voordat de aanvraag wordt ingediend bij de VRIJ goedkeuring op de plannen krijgen. Via het mailadres rb.staphorst@vrijsselland.nl moeten de plannen naar de VRIJ worden gestuurd.

Als er vooroverleg nodig is of als er advies nodig is zonder dat er sprake is van een complex bouwwerk, dan kan er eveneens contact worden opgenomen met de VRIJ via rb.staphorst@vrijsselland.nl.

Informatiehuis Brandveiligheid