Heeft u een (bouw)plan waarvan u bekend is dat dit niet past in het Omgevingsplan? Dan is een ruimtelijke procedure nodig. De ruimtecoach informeert u over het aanvraagproces. Hij/zij geeft aan waar welke (wettelijke) informatie te vinden is, welk onderzoek uitgevoerd moet worden en welke stukken u en/of uw professional moet aanleveren bij de gemeente. De ruimtecoach maakt geen plannen en geeft geen inschatting over de haalbaarheid ervan. Hij wijst u alleen de weg.

Twijfelt u of iets past in het Omgevingsplan? Neem dan eerst contact op met het Omgevingsloket. Zij kunnen samen met u bepalen of een gesprek met de ruimtecoach nodig is of dat u (eerst) andere informatie nodig heeft.

Keukentafelgesprek

De ruimtecoach komt persoonlijk bij u langs om het proces samen met u en/of uw professional door te nemen. Dit kan bij u thuis aan de keukentafel, maar het mag ook in het gemeentehuis. Tijdens dit gesprek legt hij ook uit hoe u de QuickScan invult.

Afspraak maken

Neem contact op met het Omgevingsloket voor het maken van een afspraak:

Een gesprek met de ruimtecoach is kosteloos (met een maximum van 8 uur).