Bij het maken van ruimtelijke plannen zijn verkeersaspecten vaak aan de orde. Denk aan ontsluiting, bereikbaarheid, parkeren, verkeersveiligheid, overlast (geluid, geur, fijnstof, etc.). In dit informatiehuis treft u daar meer informatie over aan.

Informatiehuis verkeer