In dit informatiehuis treft u informatie aan over de volgende juridische zaken: toezicht, melding of handhavingsverzoek, handhaving en bezwaar- en beroepsprocedures.

Heeft u vragen over deze informatie of heeft u ondersteuning nodig bij het bestuderen ervan, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (0522) 46 74 67 of via omgevingsloket@staphorst.nl.

Informatiehuis juridische zaken