Er wordt nog gewerkt aan het actueel maken van deze pagina als gevolg van de invoering van de Omgevingswet.

Dit informatiehuis laat u zien waar de gemeente Staphorst de komende jaren met het ruimtelijk beleid op koerst. Niet alleen staat de gemeente hierin centraal, ook het beleid van de provincie Overijssel komt aan bod.

Omgevingsvisie

De gemeenteraad van Staphorst heeft in januari 2018 de Omgevingsvisie 'Staphorst voor elkaar!' vastgesteld. De Omgevingsvisie betreft de toekomstvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst. In de nota staan de centrale doelstellingen vermeld waar de gemeente samen met inwoners en bedrijven de komende jaren mee aan de slag gaat.

Informatiehuis ruimtelijk beleid