EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. EPOS is een werkwijze van de gemeente en beoogt een efficiënter proces voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een bestemmingswijziging voor alle bouwplannen die (nog) niet in het huidige bestemmingsplan passen.

Taak- en rolverdeling van betrokkenen

Kenmerkend voor EPOS is de taak- en rolverdeling van betrokkenen.

De initiatiefnemer (inwoner of bedrijf)

Heeft u een (ver)bouwplan? U bent zelf verantwoordelijk voor het realiseren ervan. Hiervoor kunt u een professional inhuren. Deze helpt bij het maken van een plan en het indienen van een goede aanvraag. De gemeente faciliteert hierbij met het beschikbaar stellen van de ruimtecoach.

De professional

Professionals zijn adviseurs met specifieke expertise op het gebied van het omgevingsrecht. Een professional die zich heeft ingeschreven bij het door de gemeente opgerichte Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst (CPOS), krijgt van de gemeente een centrale rol in het proces om tot een goede aanvraag te komen. Lid zijn van het CPOS biedt de professional een aantal voordelen zoals een lager legestarief en - eventueel - een snellere reguliere procedure. Dit voordeel komt uiteindelijk ook weer ten goede aan de initiatiefnemer.

De ruimtecoach

De ruimtecoach is een medewerker van de gemeente met specifieke expertise over de Fysieke Leefomgeving en de werkwijze EPOS. Tijdens een persoonlijk gesprek met de initiatiefnemer en zijn professional, geeft hij/zij uitleg over het aanvraagproces van een omgevingsvergunning, het indienen van een herzieningsverzoek en/of het beleid van de gemeente.

Het omgevingsplein

Op het Omgevingsplein staat alle informatie die nodig is voor het indienen van een correcte aanvraag of verzoek. De informatie is per onderwerp ondergebracht bij één van de ‘Informatiehuizen’.

Een QuickScan

Door het invullen van de QuickScan krijgt de initiatiefnemer snel een eerste indicatie over de haalbaarheid van zijn (ver)bouwplannen.

De Omgevingskamer

Als een ingediend plan niet overeenkomt met het bestemmingsplan van de gemeente, dan wordt het plan voorgelegd aan de Omgevingskamer. Een team van interne en externe vakspecialisten beoordeelt aan de hand van de ingevulde QuickScan of de bouwplannen in principe mogelijk zijn.

U kunt stapsgewijs het proces lezen, bekijk een filmpje voor een korte samenvatting, of download het handboek.