Plannen die afwijken van het bestemmingsplan worden voorgelegd aan de Omgevingskamer. De Omgevingskamer wordt gevormd door een team van interne en externe vakspecialisten en een onafhankelijke voorzitter. Dit team komt in principe wekelijks bij elkaar.

Taak

De Omgevingskamer adviseert het college van burgemeester en wethouders over het verzoek, zodat het college een weloverwogen besluit kan nemen. Het gaat hier om plannen die alleen met een bestemmingsplanherziening of projectafwijkingsbesluit (of incidenteel met een kruimelafwijking) tot stand kunnen komen.

De Omgevingskamer kan alleen een goed advies uitbrengen als de QuickScan goed gemotiveerd is aangeleverd.

Plan toelichten

De initiatiefnemer en zijn professional mogen de ingediende plannen nader toelichten. Dit is echter niet verplicht.