Staphorst kent een rijk verleden. Dat uit zich in de aanwezigheid van talrijke monumenten en karakteristieke panden. Verder is ‘De Streek’ (Oude Rijksweg en Gemeenteweg inclusief tal van zijwegen) door het Rijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Ook het buitengebied met haar diverse landschapstypen (zoals het elzensingelgebied) wordt gekoesterd en waar nodig hersteld. Om nu én in de toekomst zorgvuldig met dit cultureel erfgoed om te gaan is beleid opgesteld, dat vertaald is naar regelgeving.

Dit informatiehuis informeert u hierover. Ook treft u extra informatie aan over mogelijke subsidies en financieringsmogelijkheden bij monumenten als ook over energiebesparing. Dit bevindt zich in de kamer Lokaal en regionaal beleid.

Informatiehuis cultureel erfgoed