Gemeente Staphorst vindt het belangrijk dat ideeën en plannen voor de fysieke leefomgeving zorgvuldig worden ontwikkeld. Het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden is daar een belangrijk onderdeel van. Dit vloeit mede voort uit de nieuwe Omgevingswet waarmee word gesteld dat de fysieke leefomgeving van ons allemaal is en iedereen baat en belang heeft bij een goede kwaliteit daarvan. Daarom word er vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij een vergunningsaanvraag gevraagd of er aan participatie is gedaan, hoe dat is gedaan en wat de resultaten daarvan zijn. Een initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk om belanghebbenden tijdens het maken van het plan te betrekken. Voor hulp bij participatie kan er gebruikt worden gemaakt van de handreikingen of in gesprek gaan met de gemeente.

Een goed participatieproces ondersteunt bij het komen tot een beter plan, ook doordat vragen en eventuele zorgen van omwonenden vooraf kunnen worden omgezet in creatieve oplossingen. Vaak worden initiatieven breder gesteund als belanghebbenden al vroeg zijn betrokken. Een initiatief met draagvlak, (wat trouwens niet hoeft te betekenen dat iedereen het er mee eens is) draagt bij aan minder bezwaren achteraf.

Daarbij is het voor het college van burgemeester en wethouders en de raad van belang om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de verschillende belangen die bij uw initiatief spelen. Hierdoor kan de gemeente een goede afweging maken en zorgvuldig en snel besluiten over uw initiatief.

Bekijk ook de animatie over Participatie.

2 personen schudden elkaar de hand