Wat is EPOS?

Wat is EPOS?

EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. EPOS is de nieuwe werkwijze van de gemeente en beoogt een efficiënter proces voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een bestemmingswijziging voor alle bouwplannen die (nog) niet in het huidige bestemmingsplan passen.

Kenmerkend voor EPOS is de taak- en rolverdeling van betrokkenen. De initiatiefnemer (inwoner of bedrijf) met een (ver)bouwplan, is zelf verantwoordelijk voor het realiseren ervan. Hiervoor huurt hij een professional in. Deze helpt bij het maken van een plan en het indienen van een goede aanvraag. De gemeente faciliteert hierbij met het beschikbaar stellen van de ruimtecoach.

U kunt stapsgewijs het proces lezen, bekijk een filmpje voor een korte samenvatting, of download het handboek.

Kenmerkend voor EPOS:

 • De professional
  Professionals zijn adviseurs met specifieke expertise op het gebied van het omgevingsrecht. Een professional die zich heeft ingeschreven bij het door de gemeente opgerichte Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst (CPOS), krijgt van de gemeente een centrale rol in het proces om tot een goede aanvraag te komen. Lid zijn van het CPOS biedt de professional een aantal voordelen zoals een lager legestarief en - eventueel - een snellere reguliere procedure. Dit voordeel komt uiteindelijk ook weer ten goede aan de initiatiefnemer.
   
 • De ruimtecoach
  De ruimtecoach is een medewerker van de gemeente met specifieke expertise over de Fysieke Leefomgeving en de werkwijze EPOS. Tijdens een persoonlijk gesprek met de initiatiefnemer en zijn professional, geeft hij/zij uitleg over het aanvraagproces van een omgevingsvergunning, het indienen van een herzieningsverzoek en/of het beleid van de gemeente.
   
 • Het omgevingsplein
  Op het Omgevingsplein staat alle informatie die nodig is voor het indienen van een correcte aanvraag of verzoek. De informatie is per onderwerp ondergebracht bij één van de ‘Informatiehuizen’.
   
 • Een QuickScan
  Door het invullen van de QuickScan krijgt de initiatiefnemer snel een eerste indicatie over de haalbaarheid van zijn (ver)bouwplannen.
   
 • De Omgevingskamer
  Als een ingediend plan niet overeenkomt met het bestemmingsplan van de gemeente, dan wordt het plan voorgelegd aan de Omgevingskamer. Een team van interne en externe vakspecialisten beoordeelt aan de hand van de ingevulde QuickScan of de bouwplannen in principe mogelijk zijn.

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsloket@staphorst.nl