De gemeente Staphorst heeft in haar omgevingsvisie vastgesteld dat zij in 2050 energieneutraal wil zijn. Dit betekent dat alle gebruikte energie dan uit hernieuwbare bronnen komt. De ambitie is een lokale doorvertaling van het klimaatakkoord van Parijs.

Transitievisie Warmte

Op 8 maart 2022 heeft de gemeenteraad de Transitie Visie Warmte van Staphorst vastgesteld. In dit plan kiest de gemeente Staphorst er voor om door gerichte en pragmatische stappen over te gaan op hernieuwbare warmtebronnen aan de hand van natuurlijke momenten. Hierbij gaan we eerst het verbruik verminderen en vervolgens inzetten op duurzame warmtebronnen. Het verbruik verminderen doen we door te isoleren en te besparen. Daarnaast stimuleren we hybride warmtepompen: een tussenoplossing die vooral op elektriciteit werkt, maar nog een klein beetje gas gebruikt. Hierdoor kunnen de het gasverbruik al een flink stuk verminderen. Daarna gaan we helemaal over op duurzame warmtebronnen.

Nieuwbouwwoningen en gasaansluiting

Voor nieuwbouwwoningen geldt dat deze sinds 1 juli 2018 gasloos gebouwd moeten worden. In Staphorst zijn echter drie uitzonderingsgebieden. Meer informatie daarover vindt u onder het kopje lokaal en regionaal beleid.

Isolatiesubsidie

Wanneer u zelf uw huis isoleert, kunt u hiervoor van de gemeente een subsidie voor doe-het-zelvers krijgen. De subsidieregeling is voor woningeigenaren, particuliere huurders en verhuurders. De isolatiesubsidie voor doe-het-zelvers is een tegenhanger van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) van de Rijksoverheid. U komt in aanmerking voor ISDE wanneer energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd door een erkend bedrijf en de isolatiesubsidie van de gemeente Staphorst is voor het zelf isoleren van de woning.

Grootschalige energie opwek

Tussen 2030 en 2040 wordt 40Gwh aan grootschalige opwek gerealiseerd. De windmolens die deze energie gaan opwekken zullen door een initiatiefnemer worden gebouwd in het door de gemeente aangewezen voorkeurszoekgebied. Dit is het Energielandschap wat begrensd wordt door de A28, N375, het spoor en de Gorterlaan. De initiatiefnemer zal samen met de omgeving bepalen waar de molens precies komen. Lees meer over het proces grootschalige energie opwek.

Regionale Energie Strategie

In het Nederlandse klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 in heel Nederland 35 Terawattuur (Twh) aan hernieuwbare elektriciteit op land geproduceerd wordt. Nederland is ingedeeld in 30 energieregio’s. Gemeente Staphorst maakt onderdeel uit van de RES regio West Overijssel. Elke RES regio heeft aangegeven hoe zij gaan bijdragen om in totaal aan die 35 Twh hernieuwbare energie op land te komen. West Overijssel heeft een bod gedaan van 1,826 Twh.

RES bod gemeente Staphorst

Staphorst heeft in de RES 1.0 aangegeven om voor 2030, 0,12 TWh, ofwel: 120 Gigawattuur (Gwh) aan hernieuwbare energie op land op te gaan wekken. Hiervoor is voornamelijk een optelsom gemaakt van bestaande projecten en projecten die in de pijplijn zitten. Het gaat om de drie windmolens van Spoorwind, de drie windmolens van Bovenwind, een zonnepark op het waterberging aan de Puntweg, een zonnepark aan de Uithofsweg plus (in totaal 50 Gwh) zon op bedrijfsdaken. Bij het aandeel zon op bedrijfsdaken is ook rekening gehouden met nog nieuw te bouwen bedrijventerreinen. Bij het RES bod zitten dus geen projecten waar nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Daarnaast geldt voor zon op daken dat de gemeente hier geen besluit over hoeft te nemen of vergunning voor hoeft te verstrekken.

Informatiehuis duurzaamheid