Bij planvorming kan er sprake zijn van het slopen van panden. Soms als tegenprestatie of om een einde te maken aan het proces van verpaupering. Of gewoonweg simpelweg ruimte te maken voor iets nieuws. Ook maakt nieuwe landelijke asbestregelgeving slopen van asbestdaken verplicht. In dit informatiehuis treft u beleid en regelgeving aan om deze sloop op een goede manier te regelen.

Informatiehuis slopen