Informatiehuis Landschap en Natuur

Er wordt nog gewerkt aan het actueel maken van deze pagina als gevolg van de invoering van de Omgevingswet.

In dit informatiehuis treft u informatie aan over allerlei aspecten die te maken hebben met (openbaar) groen, landschap, natuur en flora en fauna. Er zijn vier kamers. Onderscheiden worden:

  • Proces, met informatie over vergunningaanvragen.
  • Lokaal en regionaal beleid, met een overzicht van relevant beleid, beleidsdocumenten en links naar ‘groene’ websites.
  • Wetten, met een overzicht van alle relevante wetten op het gebied van bomen, natuur en flora en fauna.
  • Onderzoeksbureaus, met verwijzingen naar bureaus met kennis over flora en fauna en inrichting van groen en erven.

Het grondgebied van Staphorst heeft bijzondere landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Het boerderijenlint De Streek en het aansluitende elzensingellandschap is dan ook opgenomen in de landschappelijke canon van Nederland. De dynamiek in het buitengebied in de vorm van verschillende processen en ontwikkelingen hebben hun weerslag op het landschap. De gemeente wil ruimte bieden aan ontwikkelingen in het buitengebied en wil werken aan behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten.

Informatiehuis landschap en natuur