Professionals zijn adviesbureaus, architecten, ontwikkelaars, bouwers en stedenbouwkundige en/of planologische adviseurs met verstand van het omgevingsrecht. Denk hierbij aan (steden)bouw, milieu en ruimtelijke ordening.