Conceptaanvraag

In EPOS-procedures is het van belang een quickscan in te vullen. Dan doet u een deel van de onderzoeken op voorhand. Hiermee krijgt u dan al een eerste indicatie of uw plannen haalbaar zijn. De ruimtecoach legt u en uw professional tijdens het keukentafelgesprek uit hoe u de quickscan invult.

Aanvraag huisnummeraanduiding

Het digitale formulier aanvraag huisnummeraanduiding kunt u - samen met een duidelijke situatietekening - invullen en verzenden. Binnen één week krijgt u van ons per e-mail de bevestiging dat de huisnummerbeschikking gereed is en u de balieomgevingsvergunning kunt indienen.

Bestemmingsplan/Wijzigingsplan

Watervergunning

De watervergunning moet worden aangevraagd wanneer er werkzaamheden worden verricht binnen een beschermingszone of grondgebied van het waterschap, kort gezegd in de buurt van sloten, watergangen of dijken van het waterschap. U vraagt de watervergunning aan via de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta(externe link).

Omgevingstafel