Duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke aspecten die de kwaliteit van ons woon- en leefklimaat bepalen. De kwaliteit van het woon- en leefklimaat wordt onder andere bepaald door een schone bodem, schone lucht, het waarborgen van de veiligheid en het beperken van geluid-, licht- en geuroverlast. Voor die aspecten draagt de gemeente Staphorst een belangrijke verantwoordelijkheid.

In een gemeente als de gemeente Staphorst liggen milieu-gevoelige bestemmingen zoals woningen vaak in de directe nabijheid van milieubelastende bronnen (bedrijvigheid). In de Streek (beschermd dorpsgezicht Gemeenteweg/Oude Rijksweg) kan het woon- en leefklimaat van bewoners en gebruikers hierdoor regelmatig onder druk komen te staan. Ook in het buitengebied kan dit aan de orde zijn. Om het woon- en leefklimaat te waarborgen is er, naast de landelijke wet- en regelgeving, door de gemeente Staphorst zelf beleid vastgesteld.

In dit informatiehuis treft u informatie aan over dit beleid. Verder wordt er ook verwezen naar landelijke wet- en regelgeving. Hierbij wordt aangetekend dat het beleidsveld Externe Veiligheid in een apart informatiehuis wordt behandeld.

Informatiehuis Milieu