Uit onderzoeken blijkt dat het veranderende klimaat in Nederland voor meer extremen in het weer zorgt zoals extreme regenval, extremere stormen, grotere periodes van droogte en hitte. Ook stijgt de zeespiegel en zijn de seizoenen verstoord (zachtere winters en hete zomers). Dit heeft consequenties voor de leefomgeving en de openbare ruimte. Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. Water speelt zo ook in de toekomst van de gemeente een grote rol.

Bij het maken van ruimtelijke plannen zijn wateraspecten dus de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De gemeente vraagt daarom nadrukkelijk om in de planvorming hier aandacht aan te besteden. Met de informatie in dit informatiehuis kunt u hiermee aan de slag. Contact opnemen met het waterschap wordt zeker ook geadviseerd, zie website Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Informatiehuis water en riolering