In dit informatiehuis vindt u informatie als het gaat over kabels en/of leidingen in de openbare maar ook particuliere grond. U vindt hier onder andere informatie over:

  • het verkrijgen van, of wijziging, van een aansluiting op gas, water, elektra of telecom;
  • het maken van een Graaf-, Oriëntatie- of Calamiteitenmelding;
  • het aanvragen van een vergunning of instemmingbesluit bij de aanleg, instandhouding of verwijdering van kabels en/of leidingen in (openbare) grond.
Informatiehuis nutsvoorzieningen