Informatiehuis Bouwen

Staphorst is een gemeente vol contrasten. Het historische bebouwingslint ‘De Streek’ met zijn talrijke fraaie monumenten en de nieuwbouw van Rouveen en Staphorst maken samen de gemeente. Daar omheen ligt veel agrarisch gebied, natuur en bossen, en de kernen IJhorst en Punthorst. Ook kent de gemeente veel bedrijventerreinen.

Staphorst groeit en ontwikkelt. Nieuwe woonwijken als Rouveen – West, de Slagen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen moeten er voor zorgen dat Staphorst aantrekkelijk blijft om te wonen en dat er voldoende werkgelegenheid is om er te werken.

Om al deze initiatieven in goede banen te leiden is er regelgeving van toepassing. In dit informatiehuis gaat het specifiek om regels die u in staat stellen te komen tot een goede aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel ‘bouwen’. Hoe beter de vergunningsaanvraag is die ingediend wordt, des te sneller deze verleend wordt.

Informatiehuis Bouwen