Omgevingsplein

Omgevingsplein

Hier staat alle informatie die u nodig heeft voor het indienen van een correcte aanvraag voor een omgevingsvergunning of herzieningsverzoek bestemmingsplan. De informatie is onderverdeeld naar onderwerpen. Elk onderwerp heeft zijn eigen ‘Informatiehuis’.

Informatiehuis

Door op het Informatiehuis te klikken, gaat u naar ‘binnen’. Elk huis heeft verschillende informatiekamers met specifieke (achtergrond)informatie over gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid en regelgeving.
 

Informatiehuis Bouwen informatiehuis brandveiligheid Informatiehuis Cultureel erfgoed Informatiehuis Duurzaamheid Informatiehuis Proces: EPOS van A tot Z Informatiehuis Externe veiligheid Informatiehuis Landschap en natuur Informatiehuis Inrit Informatiehuis Juridische zaken Informatiehuis Leges Informatiehuis Milieu Informatiehuis Nutsvoorzieningen Informatiehuis Openbaar gebied Informatiehuis Reclame Informatiehuis Ruimtelijk beleid Informatiehuis Slopen Informatiehuis Stikstof Informatiehuis Verkeer Informatiehuis Water en riolering Informatiehuis Welstand

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsloket@staphorst.nl