De afgelopen maanden is het EPOS proces geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn te vinden in dit rapport. Hierin zijn ook per procesonderdeel aanbevelingen genoemd. Het EPOS kernteam gaat deze de komende tijd doornemen en veranderingen doorvoeren waar nodig is.